Những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú trọng đến công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, góp phần giúp công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu.

Ông Hoàng Quý - Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cho biết: “Việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích được tiến hành theo quy trình rất chặt chẽ. Hàng năm, trung tâm đều lập danh mục các di tích cần được lập hồ sơ xếp hạng (có trích lược thông tin cơ bản) để trình lên cấp trên, sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh (đối với di tích cấp tỉnh) và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (di tích cấp quốc gia), trung tâm sẽ tiến hành lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích”.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng “Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa” là di tích quốc gia cho đại diện huyện Trường Sa

Theo ông Hoàng Quý, năm 2015, Trung tâm Bảo tồn di tích đã hoàn thành việc lập hồ sơ 6 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó là, đình Hội Phước (Diên Bình, Diên Khánh); chùa Hội Phước (Phương Sài, TP. Nha Trang); chùa Long Sơn (Vạn Phú, Vạn Ninh) và 3 di tích ở Ninh Hòa: đình Đông Hà (Ninh Hải), đình Ngân Hà (Ninh Thủy) và địa điểm chi tình báo tại Hòn Thị (Ninh Ích). Trước đó, trung tâm đã hoàn thành hồ sơ để Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đối với cụm bia chủ quyền ở Trường Sa; địa chỉ lưu niệm tàu không số C235 (Ninh Vân, Ninh Hòa); di tích khảo cổ quốc gia Hòa Diêm (Cam Thịnh Đông, Cam Ranh). Tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 16 di tích - danh thắng cấp quốc gia, 171 di tích cấp tỉnh.

Năm nay, trung tâm tiến hành thực hiện 3 hồ sơ di tích cấp tỉnh gồm: chùa Thiên Ân (Ninh Đông, Ninh Hòa), đình Ninh Lâm (Vạn Khánh, Vạn Ninh) và lầu Bảo Đại (Vĩnh Nguyên, Nha Trang). Trong số này, lầu Bảo Đại đã từng được ghi vào danh mục di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh năm 1995. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến nay mới tiến hành lập hồ sơ khoa học để ra quyết định xếp hạng cho di tích. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết: “Lầu Bảo Đại là di tích có giá trị văn hóa lịch sử quan trọng nên việc lập hồ sơ khoa học cho di tích được tiến hành rất cẩn trọng. Ngoài các đơn vị chuyên môn thuộc sở là Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh và Bảo tàng Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao còn mời thêm các chuyên gia để thẩm định về các hiện vật lịch sử... Đến nay, hồ sơ xếp hạng di tích Lầu Bảo Đại cơ bản đã hoàn thành”.

Công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích, danh thắng của Khánh Hòa có nhiều thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Hàng năm, trung tâm trích một phần nguồn thu của khu di tích Tháp bà Ponagar để dành cho công tác bảo tồn di tích nên không khó khăn về kinh phí. Theo ông Hoàng Quý, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh có niên đại không quá sớm nên việc thu thập tư liệu cũng dễ dàng hơn những địa phương khác; việc lập hồ sơ các di tích, danh thắng luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền điạ phương. Tuy nhiên, công tác lập hồ sơ di tích cũng còn một số khó khăn, trong đó một số di tích bị chiến tranh tàn phá nên đã bị mất mát hiện vật, tư liệu, dẫn đến khó khăn trong việc xác định niên đại.

Ông Lê Văn Hoa đánh giá, những năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã thực hiện khá tốt việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, góp phần đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được tốt hơn. Quá trình làm hồ sơ khoa học, các cán bộ của trung tâm cũng tuyên truyền về Luật Di sản văn hóa giúp cán bộ, các ban quản lý di tích ở địa phương hiểu sâu hơn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đến nay, các di tích đã được xếp hạng đều được chính quyền địa phương và nhân dân trân trọng hơn trước; nhiều nơi người dân đã chủ động đóng góp để tôn tạo di tích, khi tôn tạo di tích cũng đều tham vấn ý kiến của cơ quan chuyên môn.

Theo Báo Khánh Hòa.